I v moderním těsném domě si můžete užít teplo.

spot_img

V dnešní době těsných staveb a minimálních nákladů na vytápění zapomínáme, proč stavíme rodinný dům. Proto abychom šetřili? Nebo proto, abychom bydleli?

K rodinné pohodě patří tepelná pohoda za všech okolností. A takovou nabízejí krby, kamna, kamna, kamna, která nic jiného než dřevo a oheň ke svému provozu nepotřebují.

Ještě na jednu věc jsme zapomněli. Na vzduch. Zmíněné těsné domy jsou sice úsporné a tedy těsné, ale mnohdy se zapomene při zajišťování tepelné pohody za každých okolností na dostatečný přívod vzduchu pro provoz spotřebiče na tuhé palivo (dřevo).

Vzduch na hoření může spotřebič brát z prostoru, kde se nachází, ale to je ta nejhorší varianta. Rychle mine ten „váš“ kyslík a vy nerelaxujete, ale cítíte se unavení a mdlí. Lepší, ale stále náročnější variantou, je přívod vzduchu k hoření například pod základovou deskou nebo v tepelněizolační vrstvě podlahové konstrukce.

Ideální variantou je využití komínového tělesa pro přívod vzduchu do spotřebiče.

Jak? Vzduch přes komín?

Ano. Komínem Schiedel PERMETER SmoothAir.

Man remodeling a home.

Je to komínový systém konstruovaný pro odvod spalin a současný přívod spalovacího vzduchu pro spotřebič z prostoru nad střechou. Spalovací proces se tím stává nezávislý na vzduchu z místnosti. Proto zůstane zachována těsnost a tedy energetická úspornost vašeho domu. K dispozici je komínový průduch pro bezpečný odvod spalin o průměru 150 mm. Tloušťka izolační vrstvy je 25 mm nebo 50 mm, je průběžná po celé výšce komína. Tím, že máte minimálně jednu izolační vrstvu a mezi průduchem a vnějším pláštěm je vzduchová mezera, tak povrchové teploty takového komína jsou minimální, což znamená bezpečnost pro uživatele, ale i minimální odstupové vzdálenosti od hořlavých částí stavby.

- Reklama -spot_img
spot_img

Redakce doporučuje

Články autora